Obiective turistice

Siturile arheologice

În zona localității Trifești întâlnim siturile arheologice ”dealul Curții ” (unde au fost descoperite fragmente ceramice din cultura Cucuteni B, din feudalismul timpuriu și din sec. XII-XIII, XIV-XV și XVI-XVII) și “la Curte” (cu peste 60 de morminte de înhumație și incinerație și fragmente ceramice cucuteniene).

Casa memorială Costache Negruzzi

Cea mai importantă localitate a comunei Trifești, din punct de vedere al patrimoniului cultural este satul Hermeziu, care purta anterior denumirea de Trifeștii-Vechi. Moșia a aparținut lui Costache Negruzzi (1808-1868), iar pe teritoriul acesteia există o biserică de lemn cu hramul Sfinții Împărați, care a fost reclădită din zid de către proprietar în anul 1839.

În centrul localității Hermeziu s-a păstrat conacul familiei Negruzzi, ridicat în perioada 1807-1810, care găzduiește astăzi un muzeu (casa memorială) ținând de Muzeul Literaturii Române din Iași.

Casa memorială Costache Negruzzi de la Hermeziu a fost inaugurată la 7 octombrie 1995 și cuprinde cinci săli de expoziție, precum și un spațiu multifuncțional în care se organizează diverse manifestări.